Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги».

Повний текст проекту можна побачити за посиланням: https://www.apteka.ua/article/491282

Перелік пілотних послуг. Тарифи.

Група пілотних послуг

Підгрупа пілотних послуг

Види пілотних послуг

Тариф, грн.

Лабораторні дослідження

1.

Визначення креатиніну у сироватці крові

29

2.

Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові

53

3.

Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові

29

4.

Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові

29

5.

Визначення C-реактивного білка кількісним методом

29

6.

Визначення прихованої крові в калі

34

7.

Визначення глікованого гемоглобіну крові

56

8.

Визначення заліза у сироватці крові

29

9.

Визначення сечової кислоти у сироватці крові

29

10.

Коагулограма (міжнародне нормалізоване відношення, протромбіновий час, тромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час, фібриноген)

120

11.

Ліпідограма (тригліцериди, холестерин, холестерин ліпопротеїдів високої щільності, холестерин ліпопротеїдів низької щільності, холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності)

102

Інструментальні дослідження

Рентгенографія

12.

Рентгенографія органів грудної клітки у двох проекціях

134

13.

Рентгенографія суглоба або ділянки трубчастих/плоских кісток

123

14.

Рентгенографія хребта (один відділ)

118

15.

Рентгенографія приносових пазух

102

Ультразвукові дослідження

16.

Ультразвукові дослідження в гастроентерології

118

17.

Ультразвукове дослідження нирок і сечового міхура

114

18.

Ультразвукове дослідження щитоподібної залози

84

Додаткові дослідження

19.

Ехокардіографія

207

20.

Ультразвукове дослідження грудних залоз

106

21.

Спірографія

102

22.

Мамографія однієї/двох грудних залоз у двох проекціях

155

23.

Холтерівський моніторинг електрокардіограми

334

24.

Проба з дозованим фізичним навантаженням

233

Ендоскопії та інтервенції

Гістероскопія

25.

Гістероскопія діагностична

1620

26.

Гістероскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням

2173

27.

Гістероскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням

2173

Езофагогастродуоденоскопія

28.

Езофагогастродуоденоскопія діагностична

494

29.

Езофагогастродуоденоскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням

732

30.

Езофагогастродуоденоскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням

732

Колоноскопія

31.

Колоноскопія діагностична

674

32.

Колоноскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням

1058

33.

Колоноскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням

1058

Цистоскопія

34.

Цистоскопія діагностична

543

35.

Цистоскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням

837

36.

Цистоскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням

837

Бронхоскопія

37.

Бронхоскопія діагностична

697

38.

Бронхоскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням

1060

39.

Бронхоскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням

1060

Інтервенції

40.

Видалення новоутворення м’яких тканин із гістологічним дослідженням

345

41.

Видалення новоутворення шкіри із гістологічним дослідженням

360

42.

Біопсія грудної залози пункційна під контролем ультразвукового дослідження

886

43.

Біопсія щитоподібної залози пункційна під контролем ультразвукового дослідження

439

44.

Біопсія лімфатичних вузлів під контролем ультразвукового дослідження (одна група)

341

45.

Біопсія передміхурової залози під контролем ультразвукового дослідження

439

КНП «Центр первинної медико-санітарної

допомоги №2 м.Вінниці»,  вул. Магістратська, 44

Запис до лікаря онлайн

Міністерство охорони здоров'я України

Розробка сайту - студія “Webhit”