Номер оголошення  закупівлі на prozorro

Предмет закупівлі

Обґрунтування технічних та якісних характеристики  предмета закупівлі

Обґрунтування очікуваної вартості та або розміру бюджетного призначення

UA-2023-04-07-009974-a

 

«Поточний ремонт частини приміщень 3 поверху 3 корпусу КНП «ЦПМСД№2 м. Вінниці» за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 44» Код ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Поточний ремонт частини приміщень 3 поверху 3 корпусу КНП «ЦПМСД№2 м. Вінниці» за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 44»

Код ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи

Відноситься до об’єкту СС1 класу наслідків (відповідальності).

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент». Учасником також надається гарантійний лист, яким зазначається, що послуги згідно предмету закупівлі будуть виконані вчасно (з зазначенням строків виконання). Виконання послуг здійснюється з матеріалів Виконавця. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

Підрядник виконує усі види послуг згідно технічних вимог та відповідно до вимог Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01 листопада 2021 року № 281.

Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

При виконанні послуги замовник має право оглянути зразки матеріалів та виробів та у випадку їх невідповідності встановленим вимогам заборонити виконавцеві їх використання.

Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи», про що надає лист-згоду. У роботі використовувати тільки сертифіковані матеріали та вироби, погоджені із Замовником. Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Лист-підтвердження щодо забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення. Крім того, Учасник повинен виконати роботи з використанням матеріалів та обладнання, що передбачені в технічних вимогах до предмету закупівлі або їх аналогів та/або еквівалентів. Матеріали повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ та чинному законодавству, про що у складі пропозиції надати гарантійний лист. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Ми, (назва Учасника), уважно вивчили документацію та провели, згідно зазначених обсягів розрахунок ціни з урахуванням усіх:

-        податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені,

-        витрат на матеріали та інших витрат.

Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.

Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.

Послуги (роботи), які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо.

______________________________  _______            ______________

(посада керівника або уповноваженої ним особи)  печатка (у разі її використання) (підпис)(власне ім’я та прізвище)

Усі матеріали та обладнання повинні бути новими та такими, що не були у використанні.

У разі, якщо технічна, якісна та кількісна характеристика предмета закупівлі містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника учасник має право, під час надання тендерної пропозиції, надавати «або еквівалент» відповідної торговельної марки чи фірми, патента, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника.

Учасник надає сформовану з урахуванням вимог положень «Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281 кошторисну документацію, що повинна бути розроблена за допомогою програмного комплексу АВК-5 /інших сумісних з ним ПК, у форматі PDF, завірену учасником, яка має складатися з:

‒ Договірна ціна (вид – динамічна);

‒ Зведений кошторисний розрахунок з пояснювальною запискою;

‒ Локальні кошториси;

‒ Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторисного розрахунку;

‒ Розрахунок кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва об'єкту.

Погодити з Замовником (підпис уповноваженої особи та містити печатку Замовника) виконання ремонтно-будівельних робіт  не перешкоджаючи роботі закладу та врахувати і забезпечити заходи з дотримання умов карантину, щодо непоширення коронавірусу COVID 19 серед робітників-будівельників, працівників закладу, означене погодження надати у складі пропозиції Учасника.

Отриману від Замовника інформацію, врахувати при підготовці тендерної пропозиції

Витрати на відвідування території (майданчика), де буде здійснюватися поточний ремонт, несе Учасник за власні кошти і вони не можуть бути предметом оскарження. Надати гарантійний лист, про те, що учасник несе особисту відповідальність за безпечне виконання робіт, за безпеку працюючого персоналу під час проведення робіт на території замовника, за справний стан обладнання та інструменту, який буде використовуватися  для робіт.

У разі посилання в тексті технічних характеристик на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження, вважати можливим застосувати еквівалент.

 

https://www.dzo.com.ua/tenders/18833794

 

Закупівля здійснюється для   покращення умов надання медичної допомоги

За результатами розрахунків очікувана вартість закупівлі складає: 730`00000   Гривня з ПДВ

 

 

 

 

 

 

КНП «Центр первинної медико-санітарної

допомоги №2 м.Вінниці»,  вул. Магістратська, 44

Запис до лікаря онлайн

Міністерство охорони здоров'я України

Розробка сайту - студія “Webhit”