Номер оголошення  закупівлі на prozorro

Предмет закупівлі

Обґрунтування технічних та якісних характеристики  предмета закупівлі

Обґрунтування очікуваної вартості та або розміру бюджетного призначення


UA-2023-01-18-006817-a

Код ДК 021:2015 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань. Лот №1- метрологічна повірка обладнання, приладів (гігрометр, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, термометр для холодильника, термометр для холодильника, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, УЗД апарат, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, вага торсійна, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, вага лабораторна, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, рєстратор добової ЕКГ за холтером, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, пульсоксиметр, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, р-Н-метр+ електрод, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, секундомір, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, дозатор піпетковий, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, аналізатор гематологічний, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, аналізатор біохімічний, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, гирі-4 кл., номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, колориметр фотоелектричний, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, аналізатор фотометричний, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, алкотестер, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, кардіодефібрилятор, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, манометр технічний, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, термометр, додаткові витрати номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання. Лот №2-метрологічна повірка, контроль технічного стану обладнання, приладів ( Атестація випробувального обладнання, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, вага медича дитяча, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, тонометр, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, манометр технічний, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, електрокардіограф, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, перевірка опору заземлюючих приладів та опору ізоляції медичної техніки, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, фізіотерапевтична апаратура, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання, мікроскопів, номенклатурна позиція предмета закупівлі за ДК 021:2015 71631100-1 - Послуги з технічного огляду обладнання.

 

 

 

Лот 1- метрологічна повірка обладнання, приладів.

Найменуванняобладнання

Кількість

(шт.)

Найменуванняпослуги

Дата повірки

місяць/рік

1

Гігрометр.

12

метрологічнаповірка

Листопад 2023

2

Термометр для холодильника

26

метрологічнаповірка

Березень 2023

3

УЗД апарат

1

метрологічнаповірка

Жовтень 2023

4

Вага торсійна

2

метрологічнаповірка

Вересень 2023

5

Вага лабораторна

5

метрологічнаповірка

Вересень 2023

6

Реєстратордобової ЕКГ за холтером

1

метрологічнаповірка

Жовтень 2023

7

Пульсоксиметр.

65

метрологічнаповірка

Листопад 2023

8

р-Н-метр+ електрод

1

метрологічнаповірка

Листопад 2023

9

Секундомір,

7

метрологічнаповірка

Листопад 2023

10

Дозатор  піпетковий,

12

метрологічнаповірка

Березень-Жовтень 2023

11

Аналізаторгематологічний,

1

метрологічнаповірка

Серпень 2023

12

Аналізаторбіохімічний,

3

метрологічнаповірка

Листопад 2023

13

Гирі 4 кл.

48

метрологічнаповірка

Вересень 2023

14

Колориметр  фотоелектричний,

3

Метрологічнаповірка

Листопад 2023

15

Аналізаторфотометричний,

1

Метрологічнаповірка

Листопад 2023

16

Алкотестер.

1

Метрологічнаповірка

Травень 2023

17

Кардіодефібрилятор.

1

метрологічнаповірка,

Липень 2023

18

Манометр  технічний.

4

метрологічнаповірка,

Липень 2023

19

Термометр

6

метрологічнаповірка,

Липень 2023

 

Додатковівитрати.

7

метрологічнаповірка,

Листопад 2023

 

Всьогоодиниць

207

послуг

 

 

Лот 2- метрологічнаповірка, контроль технічного стану обладнання, приладів.

1

Атестаціявипробувальногообладнання.

11

метрологічнаповірка, контроль технічного стану

Вересень  2023

2

Вага медичадитяча

30

метрологічнаповірка, контроль технічного стану

Листопад  2023

3

Тонометр

100

метрологічнаповірка,

контроль технічного стану

Листопад  2023

4

Манометр технічний

21

метрологічнаповірка,

контроль технічного стану

Липень  2023

5

Електрокардіограф.

31

метрологічнаповірка,

контроль технічного стану

Листопад 2023

6

Перевірка опору заземлюючихприладів та опору ізоляціїмедичноїтехніки

1

метрологічнаповірка,

контроль технічного стану

Листопад 2023

7

Фізіотерапевтична аппаратура.

26

метрологічнаповірка,

контроль технічного стану

Вересень 2023

8

Мікроскопів

16

метрологічнаповірка,

контроль технічного стану

Листопад 2023

Всьогоодиниць ЗВТ

236

послуг

 

 

           

Наданняпослугздійснюєтьсяпоетапно, згідно заявок Замовника.

  1. Послуги з метрологічної повірки ЗВТ та медичного обладнання, контроль технічного стану повинні надаватися на території закладу Замовника.

2.      Виїзд  працівників для повірки здійснюється  за рахунок Виконавця, і не повинен     перевищувати трьох днів з дня замовлення.

             3. У випадках, якіунеможливлюютьнаданняпослуг (проведенняметрологічноїповірки, контролю технічного стану) за адресою Замовника послуги надаються  на території Виконавця. Учасник здійснює доставку засобів вимірювальної техніки  та медичного обладнання до/з місця надання послуг за власний рахунок, та при цьому складаються акти прийому-передачі на повірку/з повірки кожної відповідної партії ЗВТ та медичного  обладнання.

            4. Учасник повинен підтвердити спроможність (можливість) надання послуг з метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання, контролю технічного стану  відповідними копіями  документів (ліцензія, свідоцтво, дозвіл та т.і.) на право провадження відповідної діяльності. При залученні сторонніх організацій для виконання робіт мають бути надані відповідні документи по даним організаціям.

       5.  Після закінчення надання послуг з метрологічної повірки, контролю технічного стану  протягом 3 (трьох) робочих днів Учасник зобов’язаний проставити на засобах вимірювальної техніки  повірочне тавро, або здійснити запис про проходження повірки у паспорті ЗВТ та медичного обладнання (за наявності), або видати свідоцтво про повірку ЗВТ, медичного обладнання, або протокол контролю технічного стану.

      7. Після проведення повірки у разі виявлення непридатності ЗВТ  або медичного обладнання Учасник повинен протягом 3-х робочих днів видати свідоцтво або відповідну довідку про непридатність засобу вимірювальної техніки або медичного обладнання.

      8. Усі витрати при наданні послуг з  метрологічної повірки в тому числі: транспортні витрати,  пов’язані з видачою відповідного свідоцтва, довідок  про повірку, витрати на відрядження,  витрати пов’язанні з послугами сторонніх організацій залучених при  наданні послуг, тощо покладаються на Учасника (Виконавця) та повинні бути враховані  в ціновій пропозиції.

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупівля здійснюється для потреб закладу.

 

 

 

 

За результатами розрахунків очікувана вартість закупівлі складає:150000,00грн з ПДВ з них:

Лот№1-46670,00 грн.

Лот№2-103330,00 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

КНП «Центр первинної медико-санітарної

допомоги №2 м.Вінниці»,  вул. Магістратська, 44

Запис до лікаря онлайн

Міністерство охорони здоров'я України

Розробка сайту - студія “Webhit”