Додаток 7

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

Звіт

про заборгованість за бюджетними коштами

(форма N 7м)

на  01  липня 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Установа

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 М.ВІННИЦІ"

за ЄДРПОУ

38055061

Територія

Вінниця

за КОАТУУ

0510100000

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  007 - Орган з питань охорони здоров`я

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  0712152 - Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

Періодичність:  квартальна (проміжна) 

Одиниця виміру: грн. коп. 

 

Форма складена: за загальним , спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники

КЕКВ

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові

зобов’язання на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок

звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї

усього

з неї прострочена

прострочена

термін оплати якої не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Доходи

X

010

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

Видатки - усього

X

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

у тому числі:

Поточні  видатки

2000

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата праці

2110

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Заробітна плата

2111

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Нарахування на  оплату праці

2120

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Використання товарів і послуг

2200

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Продукти харчування

2230

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Видатки на відрядження

2250

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата теплопостачання

2271

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата електроенергії

2273

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата природного газу

2274

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата енергосервісу

2276

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти

2600

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Соціальне забезпечення

2700

330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Стипендії

2720

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інші виплати населенню

2730

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інші поточні видатки

2800

370

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні видатки

3000

380

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Придбання основного капіталу

3100

390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт

3130

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реконструкція  та  реставрація

3140

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Створення державних запасів і резервів

3150

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти

3200

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти населенню

3240

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Разом

X

580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Керівник

 

 

 

Кривов'яз ТМ

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Карпенко АА

 

 

 

" 02 " липня 2019р.

 

 

 

 

 

 

КНП «Центр первинної медико-санітарної

допомоги №2 м.Вінниці»,  вул. Магістратська, 44

Запис до лікаря онлайн

Міністерство охорони здоров'я України

Розробка сайту - студія “Webhit”